A.S.D. G.K.A.I.info@karateiaidoroma.it17:30/20:30

Al via la Stagione 2017/2018 del gruppo Karate – Iaido

Post 20 of 63

Corsi di Karate Shito-Ryu e Iaido Mugai Ryu diretti dai M° Feliziani Maurizio e Feliziani Flaviomanifesto-2017-2018-karate-iaido manifesto-ladispoli-2017

Menu