A.S.D. G.K.A.I.info@karateiaidoroma.it17:30/20:30

Esami di passaggio Kyu – Karate Shito-Ryu Dicembre 2014

Post 39 of 54
Esami di passaggio  Kyu – Karate Shito-Ryu Dicembre 2014

IMG-20141218-WA0007 IMG-20141219-WA0000 IMG-20141219-WA0001

Menu